Kiegészítő anyagok

Dőlt betű: az előadáshoz szükségesnél jóval részletesebb anyag, érdeklődőknek. Ha valamilyen könyvet nem sikerül megszerezni, írjatok emailt és megpróbálok segíteni.

Tudásreprezentáció

Legfontosabb fogalmak (tételsor)

Turing-gép, univerzális Turing-gép, kiszámíthatóság és Church-Turing tézis. (Propozicionális) logika, igazságtáblázat, következtetések igazságtáblázatban. Valószínűségszámítás mint logika kiterjesztése (Cox-tétel, Dutch book argumentum).

Formális rendszerek

Turing gép

Valószínűségszámítás mint logika kiterjesztése

Logika, lambda kalkulus, probabilisztikus programok

Probabilisztikus modellek

Legfontosabb fogalmak (tételsor)

Valószínűségszámítás alapszabályai (összeg és szorzatszabály), feltételes valószínűség, sűrűségfüggvény, mintavételezés, függetlenség és feltételes függetlenség. Irányított grafikus modellek, eloszlás faktorizációja, d-szeparáció, Markov-takaró. Bayes-i inferencia, generatív és inverz valószínűségek, posterior, prior, likelihood jelentései.

Valószínűségi kalkulus

Irányított grafikus modellek, függetlenség

Bayes-i inferencia