david nagy         contact         talks         teaching         preprints         assignments         podcast         scholar         github         twitter


Kozmofizika (2008) - Dávid Gyula

A Magyar Csillagászati Egyesület felvételei.

A 20. század természettudományos forradalmának egyik legmélyebb és legmeglepőbb eredménye volt annak az intim kapcsolatnak a felfedezése, amely a legkisebb és a legnagyobb objektumok, az elemi részecskék és a Világegyetem fizikája között fennáll. Ennek a kapcsolatnak van egy praktikus vonatkozása is: a korai Univerzum extrém körülményei olyan nagyenergájú részecskeátalakulási folyamatokba nyújtanak betekintést, amelyek még a mai kor nagy részecskegyorsítói (így a 2008 nyarán beinduló LHC) számára is elérhetetlenek – ezért a Nagy Bumm környezete az ismert mondás szerint a szegény részecskefizikus kísérleti laboratóriuma. Sokkal fontosabb azonban, hogy az elemi részecskék tulajdonságai, kapcsolatai, átalakulásai, keletkezésük és bomlásuk sajátosságai alapvetően befolyásolták és befolyásolják, olykor közvetlenül meghatározzák a Világegyetem történetét a teljes Univerzumban zajló makrofolyamatok és a helyi – pl a csillagokban végbemenő – mikrofolyamatok szintjén is.

Sorozatunk az ezredforduló részecskefizikájának Standard Modellje, illetve az ezt továbbépíteni szándékozó új, versengő elméletek alapján tekinti át az elemi részecskék állatkertjét, megismertet jellegzetes képviselőikkel, tulajdonságaikkal, kölcsönhatásaikkal, és azzal, hogy hol és mikor játszottak vagy játszanak fontos, esetleg főszerepet az Univerzum történetének egyes felvonásaiban – a Nagy Bummtól az értelemig és tovább…

Video

Relativitáselmélet (2011) - Dávid Gyula

A Magyar Csillagászati Egyesület felvételei.

audio version

video version

Youtube playlist